graphic forum
01 / 01

انجمن گرافیک

graphic forum

فیلم آموزشی طراحی بنر بصورت حرفه ای به همراه توضیحات کامل

در این فیلم آموزشی به شما نحوه طراحی بنر فوق آموزش داده می شود و در کنار این فیلم

تمامی ابزار های استفاده شده برای تمرین کردن مخاطبین قرار داده شده است.

در پایان نیز برای شما نحوه آنالیز سایر بنر ها و توضیحات مربوط به آن ها ارائه می شود.

جزئیات

- زمان: 22 دقیقه

- حجم: 105 مگابایت

 

 

6,000 تومان