graphic forum
01 / 01

انجمن گرافیک

graphic forum

کارت ویزیت فروشگاه مصالح ساختمانی لایه باز فارسی بسیار زیبا که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می نماید.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه فروشگاه های مصالح ساختمانی مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان

کارت ویزیت فروشگاه کادویی لایه باز فارسی با تم مشکی و بسیار زیبا که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می نماید.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه فروشگاه های کادوییی مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان

کارت ویزیت وکالت لایه باز با طراحی ساده اما بسیار زیبا
این کارت ویزیت تک رو بوده و برای استفاده در زمینه های وکالت و دادگستری مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان

کارت ویزیت لوازم خانگی لایه باز فارسی با تم مشکی و بسیار زیبا که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می نماید.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه فروشگاه های لوازم خانگی مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان

کارت ویزیت موبایل فروشی لایه باز فارسی با تم آبی و زیبا که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می نماید.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه موبایل فروشی مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان

کارت ویزیت کتابفروشی لایه باز فارسی با طراحی ساده و بسیار زیبا که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می نماید.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه کتابفروشی ها و لوازم تحریری ها مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

همچنین فونت های استفاده شده در این کارت ویزیت کتابفروشی، در داخل فایل دانلودی قرار گرفته است.

3,000 تومان

کارت ویزیت مهندسی معماری با طراحی ساده اما بسیار زیبا که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می کند.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه های مهندسی معماری و املاک مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان

 

کارت ویزیت لایه باز سالن آرایش با طراحی بسیار زیبا و خاص خود توجه هر مخاطبی را به خود جلب می نماید.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه سالن های آرایشی مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما می توانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان

کارت ویزیت لایه باز فروشگاه حیوانات خانگی بسیار زیبا که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می کند.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه فروشگاه حیوانات خانگی  مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان

کارت ویزیت لایه باز جواهر فروشی بسیار زیبا که نظر هر مخاطبی را به خود جلب می کند.
این کارت ویزیت برای استفاده در زمینه جواهر فروشی  مناسب می‌ باشد.
این کارت ویزیت بصورت کاملا لایه باز بوده و شما میتوانید به دلخواه تمامی لایه های آن را ویرایش کنید.

2,000 تومان